سلام هر دانش آموزی که پکیج های استاد ابراهیمی رو میخره باید هر قانونی که استاد ابراهیمی بعد خرید اعمال میکنه رو رعایت کنه

 

قانون اول » دانش آموز موظف است در تمام آزمونهای استاد شرکت کند. و اگر شرکت نکند به طور کامل از مجموعه اخراج میشود و پنلش بسته میشود بدون باز گشت هزینه