دوره 5 ماهه هوش تیزهوشان نهم ( با تدریس متفاوت ابراهیمی )