کارگاه 5 ماهه هوش تیزهوشان نهم ( با روش متفاوت ابراهیمی )